matematykaszkolna.pl
Granice Paweł: Obliczenie granic, na krańcach przedziałów określoności dla funkcji f(x) = x2lnx
26 maj 17:34
Paweł: Tutaj powinienem obliczyć granice na + oraz − nieskończoności?
26 maj 17:35
Paweł: Bo z tym − nieskończoność nie jestem pewny, ponieważ dziedzina funkcji to <0;+nieskonocznosc)
26 maj 17:37
Min. Edukacji: (0,) wiec jakie sa krańce
26 maj 17:48
Paweł: a to mam jeszcze jedno pytanie, jak w takim przykładzie wyznaczyć zbiór w którym funkcja jest różniczkowalna?
26 maj 18:03
26 maj 18:27
Min. Edukacji: funkcja jest ciągla wiec rozniczkowalna w swojej dziedzinie
26 maj 18:29
Min. Edukacji: tzn. w (0,)
26 maj 18:30
Paweł: dziekuje az szybką odpowiedz
26 maj 18:56
wredulus_pospolitus: 'funkcja jest ciągła więc różniczkowalna' −−− w tym konkretnym przypadku tak, ale TO NIE JEST WARUNEK WYSTARCZAJĄCY (ciągłość funkcji) na różniczkowalność funkcji
26 maj 21:32
: To niech sobie poczyta o tym i się dowie, a nie wszystko gotowe na tacy
27 maj 08:16