matematykaszkolna.pl
ciągi Ola: Wyznacz siódmy wyraz ciągu określonego wzorem
a1=−3  
an+1=an+5n
24 maj 18:44
a7: a2=a1+5*1=−3+5=2 a3=a2+5*2=2+10=12 a4=a3+5*3=12+15=27 a5=a4+5*4=27+20=47 a6=a5+5*5=47+25=72 a7=102
24 maj 19:19
Ola: Bardzo dziękujęemotka
24 maj 19:21
a7: emotka
24 maj 19:24