matematykaszkolna.pl
Wodny roztwór soli krzysztof: Wodny roztwór soli o stężeniu 3% znajduje się w zbiorniku o pojemności 450 litrów. W chwili t=0 do zbiornika wlewa się 40% roztwór soli z prędkością 10 l/min i następuje zmieszanie. Powstała mieszanina wylewa się dwa razy szybciej. Po ilu minutach ilość soli w zbiorniku będzie największa? Potrzebuje tylko naprowadzenia jak ułożyć takie równanie
24 maj 11:06
. : Zakładamy że roztwor w każdej chwili (natychmiast) ma takie same stężenie w każdym miejscu zbiornika? Czy jednak zakładamy że musi się wymieszać? Jeżeli musi się wymieszać to mamy bardzo skomplikowane zadanie do którego brakuje wielu danych
24 maj 11:16
. : Bo rozumiem że wylewa się roztwor w tym samym momencie co się dodaje roztwor.
24 maj 11:17
. :
 4t + 13.5 
Sama zawartość soli w chwili t, gdy nie mamy wylewania: y =

 10t + 450 
24 maj 11:21