matematykaszkolna.pl
dowody Oliwia: Wykaż, że jeśli a jest liczbą nieparzystą to licza a3 − a jest podzielna przez 12
24 maj 07:49
ite: Zacznij od zapisania tego wyrażenia w postaci iloczynowej.
24 maj 10:05
. : a3−1 = (a−1)a(a+1) Trzy kolejne liczby z czego dwie są parzyste, zatem: − dwie podzielne przez 2 − jedna podzielna przez 3
24 maj 11:13
buq: Można wzmocnić tezę do : jeśli a jest liczbą nieparzystą to liczba a3 − a jest podzielna przez 24
27 maj 12:45