matematykaszkolna.pl
dowody Oliwia: Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych prawdziwa jest nierówność 2a(a−b) + b2 > 2(a−1)
24 maj 07:48
ite: Zapisujemy tezę równoważnie 2a(a−b)+b2−2(a−1)>0. Ustalamy wartość wyrażenia 2a(a−b)+b2−2(a−1) = 2a2−2ab+b2−2a+2 = a2−2ab+b2+a2−2a+1+1 = pozostaje dokończyć
24 maj 10:16