matematykaszkolna.pl
Liczby dodatnie, ich suma i iloczyn Diana: Suma dwóch liczb dodatnich wynosi k. Wyznacz te liczby, jeśli ich iloczyn jest największy.
23 maj 16:09
ABC: oznacz sobie te liczby k/2−x , k/2+x wtedy iloczyn k2/4−x2 największy gdy x=0 czyli gdy każda z liczb to połowa k
23 maj 16:12
Diana: Super, dzięki!
23 maj 16:17