matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo Michcio: 12 kul ponumerowanych liczbami od 1 do 12 rozmieszczono losowo w dwóch urnach, w każdej po 6 kul. Oblicz prawdopodobieństwo że A) wszystkie kule o numerach podzielnych przez 3 są w jednej urnie B);w każdej urnie są dwie kule o numerach podzielnych przez 3 Proszę o sprawdzenie
 
 
nawias
4
nawias
nawias
4
nawias
 
nawias
8
nawias
nawias
2
nawias
 
2*
*
   
 
A)

 
nawias
12
nawias
nawias
6
nawias
 
 
 
 
 
nawias
4
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
8
nawias
nawias
4
nawias
 
2*
*
   
 
B)

 
nawias
12
nawias
nawias
6
nawias
 
 
 
22 maj 21:39
wredulus_pospolitus: (a) ok (b) −−− bez mnożenia przez 2 zauważ, że obie urny będą miały dokładnie taką samą proporcję kul podzielnych przez 3 (jak również tych nie podzielnych przez 3) Związku z tym:
 
nawias
4
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
8
nawias
nawias
4
nawias
 
*
bierze pod uwagę wszystkie sprzyjające sytuacje dla (przykładowo) urny nr 1,
   
ale to oznacza, że także bierze pod uwagę te sprzyjające urnie nr 2, związku z tym mnożenie przez 2 jest błędem (nie wiem czy wyjaśniłem wystarczająco jasno)
22 maj 22:46