matematykaszkolna.pl
w trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość 1, a druga 7. dwus e:
22 maj 16:59
e: w trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość 1, a druga 7. dwusieczna kąta między dwoma najdłuższymi bokami dzieli najkrótszy bok na dwie części. podaj długość krótszej z tych części
22 maj 16:59
bbv:
26 maj 13:34
.: rysuneky = 49 + x2
 7 7 
cosα =

=

 y 49+x2 
z tw. cosinusów:
 7 
(1−x)2 = (49+x2) + 50 − 2*49+x2*50*

 49+x2 
1 − 2x + x2 = 99 + x2 − 1450 1450 − 98 = 2x −−−> x = 750 − 49 (to też POWINNO znaleźć się w rozwiązaniu ): sprawdzamy, czy: x < 1/2 7(50 − 7) ?<? 1/2 50 − 7 ?<? 1/14
 99 
50 ?<?

 14 
 9'801 
50 ?<?

 196 
9'800 < 9'801 −−− długość krótszej części to : ....
26 maj 15:05
an: rysunekmożna Tylko "Pitagorasem" (1−x)2=(50−7)2+x2 x=7(52−7)
27 maj 00:03