matematykaszkolna.pl
okręgi Ausi: Niech O1 i O2 będą okręgami o tym samym środku i promieniach odpowiednio 9 cm i 15 cm. Niech A lezy na O1 i B, C będą punktami na O2 takimi, że odcinek BC jest styczny do O1 i ∡ BAC = 90o. Oblicz pole trójkąta ABC.
22 maj 14:53
Ausi: Jak to rozwiązać?
24 maj 16:58
a7: 1. zrobić rysunek
24 maj 18:07
a7: rysunekz tw. Pitagorasa CD=12 CB=24 P=1/2|CB|*h=1/2|AB|*|AC| AB=DB=12 z tw. Pitagorasa AC=242−122=123 P=1/2*12*123=723
24 maj 18:25
a7: jeśli zbyt lakonicznie napisałam, to mogę wyjaśnić bardziej szczegółowo... nie wiem czy nie ma błędu(ów) obliczeniowych jakichś
24 maj 18:27
a7: a chyba AB≠DB
24 maj 18:33
kiwi: dzieki
24 maj 18:44
a7: rysunekyB=9 xB=12 81+xB2=225 B=(12,9) C=(−12,9) S=(0,0) D=(0,9) DA=12 czyli |DA|=p{0−xA)2+(3−9−xa2)2 xA=62 czyli yA=3 xA2+yA2=81 xA2=81−yA2 yA2=81−xA2 BA=(12−62)2+(9−3)2=252−1442 CA=(−12−62)2+(9−3)2)=252+1442
 252−1442252+1442 
PΔABC=1/2*|BA|*|CA|=

=1817
 2 
24 maj 19:08
a7: |DA|=(0−xA)2+(9−√81−xa2)2
24 maj 19:11