matematykaszkolna.pl
Z przystawania modulo Kamil 233: Znajdź resztę z dzielenia 247 przez 23
21 maj 23:04
mat: Twierdzenie Eulera 2φ(23) = 1 mod 23 222 = 1 mod 23
22 maj 21:56