matematykaszkolna.pl
wielkości Liczby: W pewnym kraju 80% obywateli zna jezyk angielski, 70% zna jezyk niemiecki, a 60% zna jezyk francuski. Uzupełnij kazde z ponizszych zdan najwieksza liczba, dla której na pewno jest ono prawdziwe. a) Co najmniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .% obywateli zna jezyki angielski i niemiecki. b) Co najmniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .% obywateli zna jezyki angielski i francuski. c) Co najmniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .% obywateli zna jezyki niemiecki i francuski. d) Co najmniej . . . . . . . . . . . . . . . .% obywateli zna jezyki angielski, niemiecki i francuski.
21 maj 20:02
wredulus_pospolitus: (a) = 50% (przyjmujemy że wszyscy nieznający niemiecki znają angielski) (b) = 40% (analogicznie) (c) = 30% (analogicznie) (d) = 10% (bierzemy wartości z (b) i (c) i przyjmujemy najbardziej niekorzystny wynik)
21 maj 21:56
wredulus_pospolitus: Inny sposób podejścia do sprawy: (a) = 80% + 70% − 100% = 50% (b) = 80% + 60% − 100% = 40% (c) = 70% + 60% − 100% = 30% (d) = 80% + 70% + 60% − 200% = 10%
21 maj 21:57