matematykaszkolna.pl
Dzielenie wielomianow SAntiago: 1. Podziel wielomian przez dwumian (x³−x²−5x+6):(x−2) 2.Rozwiąż równanie (x³−x²−x−2):(x−2) 3. Rozwiąż nierówność (4x³−4x²−x+1):(x−1) 4. Rozwiąż nierówność x ³ − 7x² − 3x + 21 : (x − 7)
21 maj 17:45
Jolanta: x2+x−3 X3−x2−5x+6. : (x−2) −x3+2x −−−−−−−−−− x2−5x −x2+2x −−−−−−−−−−−−−− −3x+6 3x−6 −−−−−−−−−−−−−−−−
21 maj 18:26
Jolanta: Dzielisz tak jak się dzieli pisemnie liczby Patrzysz ile razy liczba się zmieści i np 4x3−4x2−x+1 : (x−1) 4x3=4x2*x. Czyli piszesz u gory 4x2 teraz mnozysz 4x2 przez (x−1)=4x3−4x2 ten wynik musimy odjac 4x3−4x2−x+1 −4x3+4x2 −−−−−−−−−−−−−−−−− −x+1. −x+1: (x−1)=−1. Pisz my u góry −1 i mnozymy a następnie odejmujemy x−1 −−−−−−−++
21 maj 18:44
Jolanta: Piszesz rozwiąż równanie,rozwiąż nierówność Ale tam nie ma ani równania ani nierówności Jest dzielenie
21 maj 18:52
Santiago: Ale takie nauczyciel dał zadania więc musi sie dac rozwiazac
21 maj 19:30
Santiago: A tak może być? 2. x² _________________________ x − 2 | x³ − x² − x − 2 − (x³ − 2x²) ________________ x² − x − 2 − (x² − 2x) ______________ −3x − 2 3. 4x² + 0x − 1 _________________________ 4x³ − 4x² − x + 1 − (4x³ − 4x² + 4x) ____________________ 0x² − 5x + 1 − (0x² − 0x + 0) ______________ −5x + 1 4. x2 − 10x + 67 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− x3 − 7x2 − 3x + 21 x3 − 7x2 −−−−−−−−−−−−−−− − 3x + 21 − (−3x + 21) −−−−−−−−−−−−− 0
21 maj 19:45
Jolanta: x2+x+1 x3−x2−x−2 ; (x−2) −x3+x2 −−−−−−−−−−−− x2−x x2:x=x piszemy u góry x − (x2−2x) −−−−−−−−−−−−−−−−− x−2 : (x−2)=1 −(x−2) −−−−−−−−−−−−−−−−−−− 4x2+1 4x3−4x2−x+1 : (x−1) −(4x3−4x2) −−−−−−−−−−−−−−−−−−− −x+1 −(x−1) −−−−−−−−−−−−−− x2−3 x3−7x2−3x+21 : (x−7) −(x3−7x2) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −3x+21 −(−3x+21) −−−−−−−−−−−−−−−−−−− W równaniach występuje znak = w nierównościach < lub> a tutaj nie ma Coś zle napisane
22 maj 00:01