matematykaszkolna.pl
wyznaczanie wartości funkcji Kuba12324: Niech parametr a będzie liczbą rzeczywistą dodatnią. Wyznacz najmniejszą wartość funkcji f(x) = x4 + 2ax2 dla x≠0. Dla jakich a wartości funkcji f(x) nie są mniejsze niż 12?
21 maj 14:49