matematykaszkolna.pl
Podpunkt a sobie na luzie obliczyłem, wyszło 4 pierwiastki z dwóch, ale nie wych Mariusz : W równoległoboku ABCD bok AB ma długość 4, zaś bok BC ma długość 2. Kąt BAD jest równy 45°. Oblicz: a) pole równoległoboku b) sinus kąta przecięcia przekątnych
21 maj 10:10