matematykaszkolna.pl
Wyznacz liczbę uporządkowanych czwórek klemens: Niech (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) będzie uporządkowaną czwórką liczb całkowitych dodatnich, która spełnia równanie (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4) = 51. Wyznacz liczbę takich uporządkowanych czwórek. Rozwiąż to zadanie analitycznie. − Ma ktoś jakiś pomysł jak zabrać się za te zadanie?
19 maj 19:15
wmboczek: Między 51 piłeczki wstawiamy 3 patyczki C(50,3)
19 maj 22:28
ite: Sposoby rozwiązania takich równań wyjaśnia (jak zawsze wyrazisty) Mateusz Kowalski https://www.youtube.com/watch?v=oXu3wfgaUIQ&list=PLl2G2wgLAhWAVHoQvaCiSGvlCrD629sDS&index=1
20 maj 07:35
klemens: Dziękuję, a pamięta ktoś może jak nazywała się metoda z kółkami i kreskami do tego typu zadań?
20 maj 10:56
wredulus_pospolitus: wybacz, ale 'metoda z kółkami i kreskami' to zbyt ogólne −−− jest to zapewne jakiś sposób w jaki nauczyciel starał się wam co wyjaśnić, ale co dokładnie ... tylko nauczyciel i jego uczniowie wiedzą.
20 maj 11:38