matematykaszkolna.pl
Rownania rozniczkowe Vall: Czy mógłby ktos powiedziec mi, jakimi rodzajami rownan rozniczkowych sa te ponizej: a) y'=4t+2y+1 −2
 y 
b) y'= −

 2ty−t 
c) y'= 33y+1
18 maj 16:35
kerajs: a) liniowe typu u=4t+2y+1 b) jednorodne typu u=y/t c) zmienne rozdzielone
18 maj 16:42
Vall: Bardzo dziękuję
21 maj 21:02