matematykaszkolna.pl
Graf Eulera Graf: Jak stwierdzić czy dany graf jest eulerowski czy półeulerowski. Wiem że żeby był Eulorewski to musi zawierać cykl. Natomiast żeby był cykl to każdy jego wierzchołek musi być stopnia parzystego w przeciwnym razie mamy do czynienia z drogą czyli graf jest półeulerowski ponieważ tylko dwa wierzchołki są stopnia nieparzystego, czy tak?
18 maj 13:47
. : Graf eulerowski musi posiadać 0 wierzchołków nie parzystych. Graf poleulerowski posiada 2 wierzchołki nieparzyste (reszta parzyste).
18 maj 15:19
kerajs: Pytanie kontrolne: Czy graf jest eulerowski albo półeulerowski, jeśli dokładnie jeden jego wierzchołek jest nieparzystego stopnia?
18 maj 16:46
Graf: @kerajs: no nie jest
20 maj 17:48