matematykaszkolna.pl
Walec Alfa: Jaką drogę przebędzie środek masy walca w poziomie o r = 0,04m jeśli walec zrobi pełne 9,55 okrążenia? Powinno wyjść 48cm lecz mi wychodzi 75cm
18 maj 13:09
Alfa: Ogólnie zadanie jest takie że walec ma promień R = 4 cm, a wewnątrz niego na walec o promieniu r = 1cm nawija się 60 cm liny, Z fizycznego punktu widzenia mamy że 60 cm nawiniętej linki go ⅘* 60 = 48 cm przesunięcia walca Bo prędkość liniowa v = wR w tym wypadku to v1 = w(R+r) = w0/R (R+r) Zatem v/v1 = R/R+r
18 maj 13:56
Alfa: Ale na ogół gdy nawijamy linkę na walec nie wewnątrz tylko ten duży to jego środek przebędzie taką samą drogę czyli 60cm?
18 maj 13:57
Alfa: Drogę równą 0,6m /(2π*0,01) = 9,55 obrotów 9,55*2π*0,04 = 240 cm?
18 maj 14:03
Alfa: Dobra co innego jak się nic nawija, a co innego jak się walec porusza a przy tym nić odwija
18 maj 14:19