matematykaszkolna.pl
trójkat kiwi: W trójkącie ABC, o kacie prostym ABC, wysokość BH przecina dwusieczną AD kata BAC w punkcie E. Dodatkowo BE = 8, oblicz odległość od środka odcinka DC do boku AC.
18 maj 09:15
melon: rysunek 2x=8 x= |SN|=4
28 maj 20:04