matematykaszkolna.pl
Wyznaczanie równania stycznych do okręgu aa: Wyznacz równanie stycznych do okręgu (x−3)2 + (y−4)2 = 4 , przechodzących przez punkt A(5,1)
16 maj 20:46
chichi: S = (3,4), r = 2, niech styczna k: y = ax + b, A ∊ k ⇔ 1 = 5a + b ⇔ b = 1 − 5a wówczas k: −ax + y + 5a − 1 = 0, no to dalej:
 |−3a + 4 + 5a − 1| 5 
d(S,k) = r ⇔

= 2 ⇔ a = −

, podstaw 'a' i koniec.
 a2 + 1 12 
łatwo zauważyć, że druga styczna dana jest równaniem x = 5 emotka
16 maj 21:40
?: Skąd wiadomo, że druga styczna jest równaniem x=5?
18 maj 15:00
chichi: gdyż iż ponieważ moduł różnicy odciętych punktu, z którego prowadzone są styczne i środka okręgu jest równy długości promienia tegoż okręgu emotka
18 maj 21:48
chichi: tak czy inaczej można to zrobić algebraicznie, ale należy wyjść od równania ogólnego prostej, które nie zakłada iż owe reprezentuje funkcję, w tym przypadku rzecz jasna liniową emotka
18 maj 21:50