matematykaszkolna.pl
Trygonometria Toja : Uprość wyrażenie: 1+ctg2α
16 maj 11:28
chichi: 1 + cot2(x) = csc2(x), tu nie ma co upraszczać... emotka
16 maj 12:51
wredulus_pospolitus:
 cosx 
ctgx =

jedynkę do ułamka ... jedynka trygonometryczna ... i masz wynik
 sinx 
16 maj 13:12