matematykaszkolna.pl
Masa bryły Oppieciul: Oblicz masę płaskiej bryły D wiedząc, że jej gęstość powierzchniowa wy− nosi ρ(x1 , x2 ) = αx1 x2 , α > 0, w przypadku gdy D jest ograniczony osiami x1 i x2 oraz wykresem paraboli x1+x2=1 Czy wyznaczenie granic całkowania jest poprawne? 0≤x<1 0≤y≤(1−x2)2
15 maj 21:07
kerajs: Prawie. 0≤x2≤1 0≤x1≤(1−x2)2 Ps Ta krzywa nie jest parabolą.
18 maj 16:52
Maciess: mase płaskiej bryły hmmmm
19 maj 18:35