matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo Pytanko: Zastanawiam się nad pewnym zagadnieniem. Niech prawdopodobieństwo wypadku samochodowego wynosi jakieś x%. Jeśli wzięlibyśmy n−>, gdzie n byłaby liczbą przejazdów, to to że jakiś wypadek samochodowy się zdarzy, będzie zdarzeniem pewnym. Jak do tego dojść rachunkowo
15 maj 20:55
wmboczek: zdarzenie przeciwne P=(1−x)n−>0
15 maj 22:28
Pytanko: Faktycznie! Dziękuję
16 maj 15:08