matematykaszkolna.pl
oblicz trzykropki: jak to zrobić: 1/. dla jakich k spełniona jest równość log przy podstawie (k−2) z (3k−2)=2 2/. log przy podstawie 3 z 4+5 (obliczyć mam po prostu)
15 maj 19:59
chichi: (1) k − 2 > 0 ∧ k − 2 ≠ 1 ∧ 3k − 2 > 0 ⇔ k ∊ (2,3) ∪ (3,+) logk − 2(3k − 2) = 2 ⇔ (k − 2)2 = 3k − 2 ⇔ k2 − 7k + 6 = 0 ⇔ k = 1 ∨ k = 6 na czerwono zaznaczyłem wartość 'k' którą należy odrzucić emotka
15 maj 20:14
trzykropki: emotkaemotkaemotka dziekuję
15 maj 20:39