matematykaszkolna.pl
Podzielność wariacje Michcio: Ile dzielników naturalnych ma liczba 810 000? Przedstawiłem tą liczbę jako 54 * 34 * 24
14 maj 13:39
ABC: (4+1)*(4+1)*(4+1)=125
14 maj 13:59
Michcio: A jakieś wytłumaczenie bo nie rozumiem tego kompletnie
15 maj 21:51
ABC: Liczba 54 ma (4+1) dzielników : 1,5,52,53,54 a na przykład liczba 32 ma (2+1) dzielniki :1,3,32 i wszystkie wzajemne kombinacje stąd taki wzór
15 maj 22:26