matematykaszkolna.pl
klasyczny rachunek zdan KRZ: Dlaczego niektórzy matematycy nie uznają prawa symplifikacji?
13 maj 17:39