matematykaszkolna.pl
reszta KL: Jak znaleźć reszte z dzielenia 52022+112022 przez 64 ?
12 maj 08:22
ABC: własności modulo
12 maj 09:18
Mila: 64=26 Φ(64)=32 5⊥64 532=1(mod64) 2022=63*32+6 1) (532)63*56≡1*56 (mod64)≡(53)2(mod64)=(−3)2(mod64)=9(mod64) 2) (1132)=1(mod64) (1132)63*116≡116(mod 64)≡ ((11)2)3( mod64)=(−7)3(mod64)=−343(mod64)=41(mod64) 3) 52022+112022≡(9+41)(mod(64)=50(mod64)
12 maj 18:39