matematykaszkolna.pl
nierownosc maturka: Udowodnij, ze dla dowolnej liczby rzeczywistej x∊R x6−4x4+5x+18>0
10 maj 17:25
maturka: da sie?
10 maj 18:33
ABC: na poziomie maturki da się ? emotka
10 maj 18:58
wredulus_pospolitus: ojjj ... ciężko będzie ... skąd ten przykład
10 maj 19:13
ABC: raczej nie z podręcznika , jeśli już to z jakiegoś konkursu pewnie
10 maj 19:18
maturka: za 3 pkt z matury rozszerzonej
10 maj 19:21
wredulus_pospolitus: wątpię aby taka postać była za 3pkt na maturze −−− pokaż arkusz
10 maj 19:29
maturka: dobra, żarty tak sobie wymyśliłem
10 maj 19:49
getin: x4(x2−4) + 5(x+2) + 8 > 0 x4(x−2)(x+2) + 5(x+2) + 8 > 0 (x+2)[x4(x−2)+5] + 8 > 0 f(x) = (x+2)[(x4(x−2)+5] Dla x<−2 zarówno x+2<0 oraz x4(x−2)+5<0 a iloczyn dwóch ujemnych liczb jest dodatni Dla x>2 oba te czynniki są dodatnie Zatem dla x<−2 oraz x>2 wyrażenie jest dodatnie, co więcej jest większe od 8 Dla x∊(−2;2) jeśli pokażemy że wykres funkcji g(x) = 5x+18 jest powyżej wykresu funkcji h(x) = 4x4−x6 to będzie koniec dowodu h(x) = x4(4−x2) h'(x) = 4x3(4−x2)+x4*(−2x) = x3[4(4−x2)−2x2] = x3(16−4x2−2x2) = x3(16−6x2) = x3(4−6x)(4+6x)
 4 4 4 
h'(x) > 0 dla x ∊ (−, −

) , (0,

) zatem w punktach x=−

oraz x =
 6 6 6 
 4 

h(x) ma maksimum lokalne
 6 
 4 4 4 4 
Teraz trzeba pokazać że g(−

) > h(−

) oraz g(

) > h(

)
 6 6 6 6 
 4 20 400 
g(−

) = −

+18 = −

+18 = 18 − 66 23 > 18 − 7214
 6 6 6 
 17 
= 18 − 289/4 = 18 −

= 9,5
 2 
 4 4 4 256 16 
h(−

) = (−

)4(4−(−

)2) =

(4−

) =
 6 6 6 36 6 
 256 4 256 13 

*

=

= 9

< 9,5
 36 3 27 27 
 4 4 4 4 
Ponieważ g(−

) > 9,5 oraz h(−

) < 9,5 to g(−

) > h(−

)
 6 6 6 6 
 4 4 
Ponieważ h(x) jest parzysta to h(−

) = h(

)
 6 6 
 4 4 
zaś g(x) jest rosnąca więc g(

) > g(−

)
 6 6 
Zatem wykres g(x) jest w przedziale <−2,2> wyżej niż wykres h(x) Koniec dowodu
11 maj 07:51
maturka: Dzieki! emotka
11 maj 08:13
24 maj 13:49