matematykaszkolna.pl
Punkt końcowy łuku 2 Łucznik: rysunekDany jest łuk jak na rysunku. Wiadomo, że: – r = 0,5, – długość łuku l1 stanowi 1/10 długości okręgu, – punkt W ma współrzędne (0,5; 1), – środek okręgu (punkt S) ma współrzędne (0,5; 0,5). Podaj współrzędne punktu B, jeżeli: a) łuk l2 jest 2 razy dłuższy od łuku l1 b) łuk l2 jest 3 razy dłuższy od łuku l1 c) łuk l2 jest 5 razy dłuższy od łuku l1
10 maj 11:20
kerajs: okrąg opiszę układem równań: x=0,5+0,5 sin φ ∧ y=0,5+0,5 cos φ łuku l1 stanowi 1/10 długości okręgu czyli jest brzegiem wycinka o kącie α=36° zadanie sprowadza się do policzenia współrzędnych punktu B, jeżeli: a) φ =3α b) φ =4α c) φ =8α
11 maj 09:34