matematykaszkolna.pl
trójkąt chair: rysunekDany jest ΔABC: AB=4, BC=5 i AC=6. Punkt L = śr.AB. M = spodek wysokości opuszczonej z wierzchołka A. K = punkt przecięcia dwusiecznej kąta B z bokiem AC. Oblicz pole i obwód ΔKLM
 10 8 
1) Z twierdzenia o dwusiecznej wyznaczyłem m=

i n=

 3 3 
 157 ah 
2) Potem (obliczając pole ΔABC ze wzoru herona (

) i przyrównując do

)
 4 2 
 37 
wyznaczyłem wysokość (AM) h=

 2 
 1 9 
3) Znając h w ΔABM z Tw. Pitagorasa wyznaczyłem BM=

, czyli CM=

 2 2 
4) Teraz biorę się za wyliczenie boków ΔKLM: a) Łatwo zauważyć, że LM=2 (LM = r okręgu opisanego na Δprostokątnym)
 MC 4,5 3 
b) Z ΔAMC wyznaczyłem cos γ =

=

=

i od razu z Tw. Carnota w ΔCKM
 AC 6 4 
 319 
wyliczam KM =

 6 
 cbsinα 
c) Ze wzoru na pole ΔABC

i przyrównując do wcześniej wyliczonego pola ze wzoru
 2 
 157 57 9 
herona (

) wyznaczam sin α =

i ze wzoru jedynkowego cos α = +−

 4 16 16 
 154 
potem z Tw. Carnota w ΔALK (uwzględniając kąt dodatni i ujemny) wychodzi KL=

lub
 3 
 46 

.... i co teraz ? sprawdziłem czy oba będą spełniać nierówność ΔKLM i spełniają
 3 
więc jaki wynik odrzucić ? bo żeby wyliczyć pole ΔKLM to wystarczy od pola ΔABC odjąc te 3 pozostałe pola (które się łatwo wyliczy ze wzoru z sinuem kąta między dwoma bokami) ale do wyliczenia obwodu tego ΔKLM jednak jakiś wynik odcinka KL trzeba odrzucić, co teraz? Wszystko zaczęło się od wzoru jedynkowego, który mi "wypluł" 2 wyniki cosα i w zasadzie żadnego z góry nie moge odrzucić bo może być to kat ostry jak i rozwarty (cos γ i cos β są dodatnie)
25 mar 17:57
Mila: rysunek 1)ΔABC jest Δ ostrokątnym.
 1 
∡B jest największym kątem i cosβ=

>0
 8 
cosA>0 z tw. cosinusów 2) Za bardzo skomplikowałeś obliczenia.
25 mar 20:51
Kastet: Okej faktycznie czyli cosA będzie tez dodatni Natomiast to był moj jedyny pomysł by dotrzeć do pola ΔKLM i jego obwodu. Wyliczyłem to co mogłem wyliczyć
25 mar 21:34
a7: to może obliczyć wszytskie cosinusy i sinusy (z twierdzenia cosinusów) i potem od ΔABC odjąć Pola ALK MBL i KMC
26 mar 14:00
Mila: Tak liczył chair, ale to żmudne rachunki. Ciekawa jestem, czy ma odpowiedź.
26 mar 17:08
an: pole ze stosunków pól do całości ΔKLM/ΔABC= 1−1/2−2/9−1/20=41/180
 417 
ΔKLM=

 48 
boki policzone prawidłowo, ale ich suma chyba za ładna nie będzie
26 mar 20:32
Mila: Też liczyłam ze stosunków pól. Wynik mam taki sam jak we wpisie 20:32.
26 mar 22:35
.: W jaki sposób ze stosunków?
13 maj 22:01
123: Czy to jest po prostu odjęcie pól ALK MBL KMC od ABC?
14 maj 11:48
Mila: rysunek
 157 
PΔABC=

=P jak obliczył chair, a także pozostałe wartości na rysunku.
 4 
1) (zapis [AMC] oznacza pole ΔAMC)
[AMC] 9 9 1 

=

⇔ [AMC]=

P i [ABM]=

P
[ABM 1 10 10 
[CKM] 10 5 

=

=

⇔4[CKM]=5[AKM]
[AKM 8 4 
 4 9 
[CKM]+

[CKM]=

P⇔
 5 10 
 1 
[CKM]=

P
 2 
=========== 2) [ALM]=[LBM]⇔
 1 
[LBM]=

P
 20 
======== 3)
[BKC] 10 5 

=

=

[BKA] 8 4 
 4 
[BKA]=

P ale [ALK]=[LBK]⇒
 9 
 2 
[ALK]=

P
 9 
======== 4)
 1 1 2 
[KLM]=P−(

P+

P+

P)=
 2 20 9 
 90+9+40 139 41 
=P−

P=P*(1−

)=

P
 180 180 180 
5)
 15*417 
[KLM]=

 180*4 
 417 
PΔKLM=

 48 
=========== ===========
14 maj 16:04
123: a spoko przez chwilę o tym pomyślałem, dzięki emotka Aczkolwiek z tw cosinusów i wz. Herona żmudnie... ale pewnie podobnie czasowo, może nie rachunkowo, ale jednak trzeba by obwód więc do tego byłaby ta droga rozsądniejsza.
14 maj 16:20
Mila: Pisałam dokładne rachunki, ale pewne zależności ustalałam w pamięci i było krócej. Niewiele oszczędności czasowej, ale bez pierwiastków. Obwodu nie liczyłam, warto się zastanowić, czy coś się zyska bez tw. cosinusów. Liczyłeś? |LM|=2
 319 
|KM| =

z tw. Stewarta niewiele mniej rachunków
 6 
|KL|=tw. cosinusów, cosinus ładny emotka
 9 
cosA=

 16 
 46 
|KL|=

 3 
 319 46 
2p=2+

+

 6 3 
 1 
Pole trójkąta ABC obliczyłam z wzoru :

*|BC|*h − bez Herona, ale można bo,
 2 
boki wyrażone liczbami całkowitymi.
14 maj 17:48
Mila: Skrócone obliczenia, bez pośrednich objaśnień. PΔABC=P − obliczone wyżej oraz długości odcinków na rys. 16:04 1)
 [ABM] (1/2) 1 

=

=

 P 5 10 
 1 1 
[ABM]=

P to [LBM]=

P
 10 20 
2)
[AKB] (8/3) 4 

=

=

P 6 9 
 2 2 
[AKB]=

P to [ALK]=

P
 9 9 
3)
[CKM] (10/3)*(9/2)*sinγ 1 

=

=

P 6*5*sinγ 2 
 1 
[CKM]=

P
 2 
dalej j.w.
15 maj 15:02