matematykaszkolna.pl
zbieżność jednostajną szeregu funkcyjnego jmilla:
 nx 
Zbadać zbieżność jednostajną szeregu ∑(n=1 → )

na przedziale A[a, ), a>0.
 1+n2x2 
Nie mam pomysłu jak się zabrać. Wiem, że fn (x) na R jako ciąg funkcyjny nie jest jednostajnie zbieżny. Czy można i jeżeli tak, to jak, pokazać jednostajną zbieżność tego ciągu i w skutku szeregu na przedziale (0, )?
18 mar 21:52