matematykaszkolna.pl
Zbiór wartości funkcji Werve:
 2x 
Dana jest funkcja f(x)=

. Wyznacz jej zbiór wartości.
 x2+4 
Zrobiłem to zadanie na inny sposób niż jest podany, dlatego chcę się upewnić czy jest dobry. 1) Liczę pochodną tej funkcji. 2) Znajduję miejsca, w których pochodna jest równa 0 3) Sprawdzam, czy jest min/max lokalne 4) Obliczam f(xmin) i f(xmax) 5) Podaję otrzymany zbiór
18 mar 11:02
wredulus_pospolitus: to co zrobiłeś/−aś nie jest pełnym rozwiązaniem jeszcze należy podać: a) dziedzinę b) sprawdzić granice na krańcach dziedziny
18 mar 11:23
Werve: Dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste, a na obu końcach funkcja zbiega do zera, tak?
18 mar 13:14
. : Tak. I jeżeli to napiszesz (policzysz) to wtedy na podstawie tego i wyznaczonej monotoniczności funkcji f(x), policzeniu wartości w ekstremach, możesz podać ZW tejże funkcji
18 mar 17:22
Werve: Dziękuje emotka
18 mar 17:45
Mila: II sposób
 2x 
w=

, w− wartość funkcji
 x2+4 
w*x2+4w=2x w*x2−2x+4w=0 dla jakich w równanie ma rozwiązanie? a) w=0 to x=0 b) w≠0 Δ=4−16w2≥0⇔1−4w2≥0
 1 1 
w∊<−

,0)∪(0,

>
 2 2 
c) odp.
 1 1 
Zwf=<−

,

>
 2 2 
18 mar 19:02