matematykaszkolna.pl
udowodnij że dzieli się przez 9 nig3r: Udowodnij, ze suma sześcianów trzech kolejnych liczb całkowitych nieparzystych jest podzielna przez 9 doszedłem do postaci 3(8n3 + 36n2 +70n + 51). Jak udowodnić, że ta druga część dzieli się przez 3
17 mar 19:12
k: 8n3 + 36n2 + 70n + 51 = 9n3 + 36n2 + 69n + 51 − n3 + n = 3(3n3 + 12n2 + 23n + 17) − (n−1)n(n+1)
17 mar 19:36
jc: (n−1)3 + n3 + (n+1)3 = (n2 − 3n2 + 3n − 1) + n3 + (n3 + 3n2 + 3n3 +1) = 3n3 + 6n = 3n3 − 3n + 9n = 3(n−1)n(n+1) + 9n śród trzech kolejnych liczb, jedna dzieli się przez 3
17 mar 20:20
wredulus_pospolitus: @jc −−− trzy kolejne nieparzyste miały być emotka
17 mar 21:26
wredulus_pospolitus: 8n3 + 36n2 + 70n + 51 = 9n3 + 36n2 + 69n + 51 − n3 + n = = 9n3 + 36n2 + 72n + 51 − n(n2−1) n jest podzielne przez 3 ... jeżeli nie to n2 daje resztę 1 przy dzieleniu przez 3, więc n2 − 1 będzie podzielne przez 3
17 mar 21:28
jc: Są za trójką w pierwszym składniku. Przed drugim składnikiem stoi 9.
17 mar 21:35
prof. dr rehab. Sitek: dżejsi, co to za słowo śród ?
18 mar 01:11
Mariusz: 8n3 + 36n2 +70n + 51 Możesz też skorzystać z indukcji Dla n = 0 3|51 Zakładasz że dla pewnego n=k ≥ 0 3|8n3 + 36n2 +70n + 51 i sprawdzasz czy z założenia indukcyjnego wynika prawdziwość tezy dla n=k+1 8(k+1)3+36(k+1)2+70(k+1)+51=8(k3+3k2+3k+1)+36(k2+2k+1)+70k + 70+51 8(k+1)3+36(k+1)2+70(k+1)+51 = (8k3+36k2+70k+51)+24k2+96k+114 =(8k3+36k2+70k+51)+3(8k2+32k+38) 8k3+36k2+70k+51 jest podzielne przez 3 z założenia indukcyjnego a 3(8k2+32k+38) jest podzielne przez 3 jako iloczyn liczby 3 i liczby naturalnej Indukcją sprawdzisz naturalne wiec jeśli chcesz mieć dla całkowitych przyjąć m = −n i jeszcze raz zastosować indukcję
18 mar 02:05