matematykaszkolna.pl
pochodna bum bum: f(x) = 32 / (a2) czemu liczac pochodna nie mozna wykorzystac tej zasady f(x) = a / x f'(x)= −a / (x2)
17 mar 17:25
kerajs: Bo 1) pochodna ze stałej ( 32/a2 nie jest funkcją x) to 0. 2) (kxn)'x=knxn−1
17 mar 17:30
wredulus_pospolitus: na chłopski rozum −−− bo tu nie ma żadnego x'sa inny słowy −−− f(x) = 32/a2 jest funkcją stałą po trzecie ... gdyby to było f(x) = 32/x2 to nadal nie ten wzór na pochodną jest wykorzystywany
17 mar 17:30
bum bum: ee chodziło f(a)
17 mar 17:38
bum bum: a jest zmienna
17 mar 17:39
wredulus_pospolitus:
 32 32 
no to nadal −−− czym innym jest f(a) =

a czym innym g(a) =

 a2 a 
to co podajesz to wzór na pochodnej pasujący tylko i wyłącznie drugiej funkcji ogólny wzór na pochodną podał kerajs i dobrze zapamiętać tenże właśnie wzór
17 mar 18:31