matematykaszkolna.pl
Dany jest ciąg (an) Kulka: Dany jest ciąg (an) o wyrazach różnych od 0, określony dla każdej liczby naturalnej n większe bądź równe 1. Jeżeli ciąg (an) jest rosnący to ciąg A. bn=|an| jest rosnący B. bn= 1/an jest malejący C. bn=an+1*an jest rosnący D. bn=an+1+an jest rosnący
17 mar 16:14
getin: Odp. C i D są poprawne
17 mar 16:36
getin: B też jest poprawna
17 mar 16:37