matematykaszkolna.pl
Odległość punktu od prostej Kulka: Odległość punktu (1,2) od prostej o równaniu y=0,75x+0,25 jest równa ? A. 5 B. Pierwiastek z 5 C.0,8 D.0,16
17 mar 16:08
Mila: A=(1,2) y=0,75x+0,25 /*4 4y=3x+1 k: 3x−4y+1=0
 |3*1−4*2+1| 
d(A.k)=

 32+42 
oblicz
17 mar 16:55
prof. dr rehab. Sitek: licznik |3−8+1|=|−4|=−4 gdy −4>0 i 4 gdy −4<0, zatem 4 mianownik to pierwiastek z 9+16 czyli pierwiastek z 25, skorzystałem z kalkulatora prostego i wyszło 5
 4 
4 dzielone przez 5 to

 5 
18 mar 01:13
Jolanta: najpierw y=0,75x+0,25 równanie kierunkowe zapisujemy w postaci ogólnej 0,75x−1y+0,25=0 \ *4 3x− 4y+1=0 równanie ogólne prostej Ax+By+C=0 A=3 B=−4 C=1 wzór na odległośc punktuP(x0,yo) od prostej o równaniu Ax+By+C=0
 |Axo+Byo+C| 
d=

 A2+B2 
18 mar 09:08
Mariusz:
 3 1 
y =

x+

 4 4 
Równanie prostej prostopadłej do danej prostej przechodzącej przez punkt (1,2)
 4 
y = −

x+b
 3 
 4 
2 = −

+b
 3 
 10 
b =

 3 
Punkt przecięcia danej prostej i prostej prostopadłej przechodzącej przez punkt (1,2)
 4 10 
y = −

x +

 3 3 
 3 1 
y =

x+

 4 4 
 3 4 1 10 
0=(

+

)x+


 4 3 4 3 
 25 37 
0=

x −

 12 12 
25 37 

x =

12 12 
 37 
x =

 25 
 111 1 
y =

+

 100 4 
 37 
x =

 25 
 34 
y =

 25 
 37 34 
d2 = (

− 1)2 + (

− 2)2
 25 25 
 12 −16 
d2 = (

)2 + (

)2
 25 25 
 144+256 
d2 =

 252 
 202 
d2 =

 252 
 20 
d =

 25 
 4 
d =

 5 
21 mar 17:53