matematykaszkolna.pl
Kostki domina - rekurencja heya: Mamy do dyspozycji kostki domina o długości n = 1 oraz n = 2. Zbadaj ile można utworzyć różnych konfiguracji o długości n. Rozrysuj wszystkie możliwości dla n= 1,2,3,4,5 oraz 6. Znajdź wzór rekurencyjny.
17 mar 14:39
kerajs: Mało precyzyjna treść zadania. Możliwe, że chodzi o prostokąt 1 x n zbudowany z kwadratów 1x1 i prostokątów 1x2, a wtedy an=an−1+an−2 gdzie a1=1 , a2=2 (przesunięty ciąg Fibonacciego)
17 mar 17:20
heya: tylko to mam, ale dzięki
17 mar 18:46