matematykaszkolna.pl
Dowód geometryczny Placusio9: Podstawy trapezu ABCD mają długości |AB| = a i |CD| = b, przy czym a > b. Udowodnij, że odcinek łączący środki przekątnych tego trapezu ma długość a−b2.
17 mar 11:35
janek191: Z podobieństwa trójkątów mamy
b b a + b 

+ x +

=

2 2 2 
b + x = 0,5 ( a + b ) / * 2 2 b +2 x = a + b 2 x = a + b −2 b 2 x = a − b
 a − b 
x =

 2 
17 mar 12:07
Placusio9: dziekuje
17 mar 18:33