matematykaszkolna.pl
Dystrybuanta Pio: Czy dystrybuanta F(x) może być równa −?
17 mar 07:11
jc: Nie. F(x) = prawdopodobieństwo tego, że zmiennej losowa jest nie większa niż x Skoro to prawdopodobieństwo, to F(x) ∊ [0,1].
17 mar 08:00