matematykaszkolna.pl
Wynik należy podać w postaci ilorazu dwóch wielomianów. Ada: Dane są wyrażenia:
  3x − 2  
W(x)=

  x + 4  
  x + 3  
U(x)=

  x + 2  
V(x)=x−5 Wykonaj W(x)+U(x)−3V(x) Wynik należy podać w postaci ilorazu dwóch wielomianów.
17 mar 06:58
getin:
 3x−2 x+3 
W(x) + U(x) − 3V(x) =

+

− 3(x−5) =
 x+4 x+2 
 3x−2 x+3 
=

+

+15 − 3x =
 x+4 x+2 
 (3x−2)(x+2)+(x+3)(x+4)+(15−3x)(x+4)(x+2) 
=

=
 (x+4)(x+2) 
 3x2+4x−4+x2+7x+12+(15−3x)(x2+6x+8) 
=

=
 (x+4)(x+2) 
 4x2+11x+8+15x2+90x+120−3x3−18x2−24x 
=

=
 (x+4)(x+2) 
 −3x3+x2+77x+128 
=

 x2+6x+8 
17 mar 09:12