matematykaszkolna.pl
Trygonoemtria silnia: Wykaż, że liczba tg(x−π4)*tg(x+π4) jest liczba calkowita. Moj sposob rozwiaznaia: (tgx−tg{π}{4}/1+tgx*tg{π}{4}) * (tgx+tg{π}{4})/(1−tgx*tg{π}{4}) (stosuje taki zapis bo inaczej byloby niewidoczne. (tgx−1)(tgx+1)1+tgx)(1−tgx). Skracam nawiasy, wyciągam −1 przed nawias na dole i mam −1, co jest liczba calkowita. Poprawny dowod?
16 mar 23:00
janek191: Tak.
17 mar 12:13