matematykaszkolna.pl
Trygonometria silnia: Sprawdź, czy równanie cos4x−3cos2x−4=0 ma rozwiązanie w zbiorze liczb rzeczywistych. Moj sposob cos2x =t, t∊<0,1> t2−3t−4=0 Rysuje wykres i wychodzi, ze w dziedzinie nie ma miejsc zerowych ⇔ nie ma rozwiązan w zbiorze liczb rzeczywistych.
16 mar 22:05
chichi: jest ok emotka
16 mar 22:44