matematykaszkolna.pl
trygonoemtria silnia: Rozwiąż równanie |sinx|*cosx=sin2x
16 mar 21:52
mat: sin2x = 2sinxcosx i przeloz na jedną strone
16 mar 23:14