matematykaszkolna.pl
Trygonometria silnia: Wyznacz największą liczbę całkowitą spełniającą równanie 32−cosx>3 w przedziale <0,10pi> . Zakoduj cyfrę setek, dziesiątek i jedności kwadratu otrzymanego wyniku cosx<−32 x∊<5pi6+2kpi; 7pi6+2kpi} Największa liczba nalezaca do tego przedzialu to 916pi, czyli okolo 28.797
16 mar 16:07