matematykaszkolna.pl
równanie (m-1)x^2+√7x+2m+1 =0 ma dwa różne pierwiastki takie, że ich iloczyn jes Kwiriniusz: Mam problem z zadaniem: Dla jakich wartości parametru m należącego do zbioru liczb całkowitych równanie (m−1)x2+√7mx+2m+1 =0 ma dwa różne pierwiastki takie, że ich iloczyn jest jest całkowitą liczbą dodatnia Zrobiłem założenia że a!=0 delta>0 x1*x2>0 x1+x2>0 po rozwiązaniu wychodzi mi m nalezy do zbioru pustego. Jakies wskazówki //
16 mar 16:02
Mila: m≠1 1) Δ=−m2+4m+4 2) x1*x2>0 i x1+x1>0 lub x1*x2>0 i x1+x1<0
 2m+1 7m 
x1*x2=

, x1+x2=

 m−1 m−1 
3)
2m+1 2m+1 

>0 i

∊C+
m−1 m−1 
 2m+1 2m−2+3 3 
p=

=

=2+

 m−1 m−1 m−1 
p∊C+⇔ a) m−1=3⇔m=4 p=3∊C+ Sprawdzam czy Δ>0, Δ=4 są dwa rozw. równania kwadratowego b) m−1=1⇔m=2 , p=5, Δ=8 są dwa rozw. równania kwadratowego c) m−1=−3⇔m=−2, Δ=−8 brak rozw. − nie odpowiada war. zadania d) m−1=−1 ⇔m=0, p=0 nie odpowiada ========= odp.m∊{2,4} sprawdź rachunki i sumy pierwiastów
16 mar 18:14
Kwiriniusz: dzieki
16 mar 19:10
Mila: Masz może odpowiedź?
16 mar 20:38
Kwiriniusz: z obliczen wyszlo mi ze m∊(2−2√2,−1/2) ∪ (1,2+2√2)
16 mar 20:52