matematykaszkolna.pl
Trygonometria silnia: Wiedząc, ze sin2x=34 oblicz wartość wyrażenia sin4x+cos4x. . Zakoduj pierwsze trzy cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.
16 mar 15:58
chichi: sin4(x) + cos4(x) = (sin2(x) + cos2(x))2 − 2sin2(x)cos2(x) =
 1 
= 1 −

(2sin(x)cos(x))2, no a przecież 2sin(x)cos(x) = sin(2x), wstaw i gotowe emotka
 2 
16 mar 16:04
silnia: PRZEPRASZAM. tam jest sin4x−cos4x.
16 mar 20:01
silnia: A nie jednak +.
16 mar 20:01