matematykaszkolna.pl
równanie (m-1)x^2+√7x+2m+1 =0 ma dwa różne pierwiastki takie, że ich iloczyn jes Kwiriniusz: Mam problem z zadaniem: Dla jakich wartości parametru m należącego do zbioru liczb całkowitych równanie (m−1)x2+√7x+2m+1 =0 ma dwa różne pierwiastki takie, że ich iloczyn jest jest całkowitą liczbą dodatnia Zrobiłem założenia że a!=0 delta>0 x1*x2>0 x1+x2>0 po rozwiązaniu wychodzi mi m nalezy do zbioru pustego. Jakies wskazówki //
16 mar 15:56
chichi: x1 = −3, x2 = −5 iloczyn x1x2 = 15 > 0 suma x1 + x2 = −8 < 0
16 mar 15:59
Kwiriniusz:
16 mar 16:02
Kwiriniusz: złe przepisalem zadanie sorka, powinno byc √7mx
16 mar 16:03
chichi: nie ma znaczenia na wnioskowanie!
16 mar 16:05