matematykaszkolna.pl
Oblicz pole powstałego przekroju. HEJ: Potrzebuję pomocy.... W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym o krawędzi podstawy 12 i wysokości 8 poprowadzono przekrój przechodzący przez krawędź podstawy i środki przeciwległych krawędzi bocznych. Oblicz pole powstałego przekroju.
16 mar 15:27
a7: rysunekBI=144−16=82 P=82*12=962
16 mar 15:37
Mila: a7, miał być ostrosłup.
16 mar 15:41
a7: aaa, sorry
16 mar 15:42
HEJ: Ktoś coś?
16 mar 19:27
Eta: rysunek Przekrojem jest trapezBMNC o podstawach a=12 i b= 6 i wysokości h=|KF|
 3 
1/ wΔEOS cosα=

i |ES|=10 , |OE|=6 H=8
 4 
 1 
|EK|=

|ES|=5
 2 
2/ z tw. cosinusów w ΔEFK h2=.............. i Ptrapezu= ........... i po ptokach emotka
16 mar 20:13
Mila: rysunek |EF|=6 1) W ΔSOG: |GS|2=62+82 |GS|=10 |PG|=5
 6 3 
cosα=

=

 10 5 
2) W ΔPGN: h2=52+122−2*5*12 cosα
 3 
h2=25+144−2*5*12*

 5 
h2=169−72=97 h=97
 12+6 
Pprz.=

*97
 2 
================ h − II sposób h obliczone bez trygonometrii: W ΔSGN z tw. Apolloniusza: h jest środkową 122+102=2*(h2+25} 122=h2+25 h2=97 h=97 =====
16 mar 20:34
Mila: O już jest! emotka, miałam przerwę na kolację w środku pisania.
16 mar 20:36
Eta: Oczywiście miało być
 3 
cosα=

 5 
16 mar 20:38
HEJ: Super, jesteście niesamowite!
16 mar 20:40