matematykaszkolna.pl
równanie a7: x2*(x+3)2=182 [x(x+3)}2=182 |pierwiastkujemy obie strony |x(x+3)|=18 i co dalej? |x2+3x|=18 1.x2+3x≥0 dla x∊(−, −3>U<0,) x2+3x−18=0 Δ=81 Δ=9 x1=−6 U x2=3 2.dla x∊(−3,0) r−nie ma postać −x2−3x−18=0 czyli x2+3x+18=0 brak rozwiązań a zatem x=−6 lub x=3 czy to jest prawidłowe rozwiązanie?
16 mar 15:20
ABC z roboty: a nie lepiej już w tym miejscu [x(x+3)]2=182 wyciągnąć wniosek x(x+3)=18 lub x(x+3)=−18 x2+3x−18=0 lub x2+3x+18=0 (x+6)(x−3)=0 lub Δ<0 brak rozwiązań rzeczywistych x=−6 lub x=3
16 mar 15:28
a7: no tak, dziękuję emotka
16 mar 15:32