matematykaszkolna.pl
Trygonometria silnia: Okres zasadniczy funkcji f(x)=12sin(pi−3x) jest równy: a) 23pi b) −23pi c) 3pi d) pi
16 mar 15:11
wredulus_pospolitus: (a) okres zasadniczy to najmniejszy, DODATNI okres
16 mar 15:17
mati:
  
sin(3x) , T=

 3 
  
Odp:

 3 
16 mar 15:34
Mila: T1= − okres funkcji y=sin(x)
 1 
czynnik :

nie wpływa na zmianę okresu
 2 
Translacja też nie wpływa na zmianę okresu . Zasadniczy wpływ ma (3x)
  
T=

 3 
16 mar 15:38